nemusíte

umět malovat

 

ARTEKRUHY

Neznám tvůj příběh, ale pomůžu ti ho vyprávět

A

 Malování není jenom pro malíře a není jenom uměním, je vlastností člověka, mužů i žen.
Naším způsobem práce je projektivně intervenční arteterapie; 

obrázek je symbolickým prostředím, ve kterém se ukazují a zpřehledňují mezilidské vztahy.

Obrázek je dárek, který dáváte sami sobě. Povídáme si a malujeme, budete s námi rádi.

 
IMG_2719_edited.jpg

​Čas jen pro vás.
Přijďte si promluvit.

IMG_8157.jpg

Spojuje nás podobná zkušenost - když slova nejdou říct.

IMG_7658_edited.jpg

Intenzivní práce na duševním

i tělesném zdraví.

IMG_9042 2.jpg

Každý je svůj, ale chvíli to trvá

a není to lehké.

 

sebeaktualizace a duševní hygiena

ARTE,co to je?

Arteterapie je léčebná metoda, která využívá schopnost člověka vyjadřovat se obrazem; umožňuje mu vystoupit z drážky vyryté pojmy (slovy, myšlením, dohodami). 

 

Jejímy dary jsou soustředění  v tady-a-teď, uvolnění, možnost projevit se ve světě tvořivě („já konám“).

 

Obrázek je autorův projekt. Přináší zážitek dokončeného díla, vlídného přijetí a vážného zájmu. 

 

Realitu lze vykládat mnoha způsoby. Autor si ve svém obrázku může prohlédnout jeden svůj konkrétní postoj ke skutečnosti. Neuspořádanosti dát tvar a uvidět ho.


Vyjadřovat se obrazem dokáže každý člověk, nemusí umět malovat.

Obrázek usnadňuje rozhovor dvou lidí, obvykle autora a terapeuta.

Arteterapeut poskytuje klientovi podporu a vedení. 

Líbí se mi pokládat barvy vedle sebe, ale ve skutečnosti malovat neumím, s každým obrázkem se dřu, často začínám několikrát a nepovedené čtvrtky zahazuju. Kdybych to nepotřebovala, k malování by mě nikdo nepřemluvil. Ale malovat musím, protože mě to oživuje, táhne mě to dopředu, rozprostírá mě to v přítomnosti, uvolňuje napětí. Na hotový obrázek se dívám celé hodiny, je to tam, je to prostě tam, dokázala jsem to. Zase další kousek sebe tebe jsem, pane bože, vybarvila.

 

Do Artekruhů přicházejí odvážlivci, které učím nový jazyk. Pomocí obrazové řeči mohou komunikovat s tím, co je za slovy. Obvykle se tak dostanou dál, než jen tam, kam může rozum. 

 

VLADISLAVA MARKOVÁ

Vede sebezkušenostní skupiny, poskytuje individuální konzultace a rodinné poradenství se zaměřením na psychosomatiku (poradna). Ve své práci vychází z principů rodinné narativní terapie, využívá projektivně-intervenční arteterapii, aktivní imaginaci, relaxační techniky. Zabývá se raným nastavením základního životního pocitu a celoživotním vznikáním a prožíváním identity člověka.

 

Absolvovala studijní program a pětiletý sebezkušenostní výcvik v Ateliéru arteterapie - Psychologie na Jihočeské univerzitě. 

V Ateliéru ak. mal. Ženaté prošla třemi řadami arteterapeutického semináře, základy biodynamické psychoterapie se učila u M. L. Boysen, zabývá se redukcí stresu prostřednictvím všímavosti (J. Chýle, program MBSR). V současné době je ve čtvrtém ročníku akreditovaného výcviku v libereckém Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny (V. Chvála, L. Trapková). Je členkou národní společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT, České arteterapeutické asociace a profesního sdružení Arteterra. 

 

Svým projektem ARTEKRUHY představuje artefiletiku a arteterapii širší veřejnosti. Věří, že především ve společenství druhých lidí je člověk schopen nahlédnout a kultivovat svůj osobní příběh a jeho nové epizody pak využít k vlastnímu naplnění i ke službě celku. 

 

V psychosomatických pracovních skupinách se ve spolupráci s lékaři věnuje doplňkové péči o pacienty; zajímá se o duševní a mezilidský rozměr jejich stonání a jejich jedinečnou cestu k uzdravení.

 

Žije v malém jihočeském městě. Je vdaná, má tři děti.

 

“Zdálo by se, že úlohou terapie je zjistit, co je s námi v nepořádku, co se nepovedlo. Ve skutečnosti potřebujeme do svých životů vnést princip tvořivosti - potřebujeme na sebe začít nahlížet novým (laskavým) způsobem. To nám umožní opustit konání, jež je pouhou reakcí na podněty, které přicházejí z okolního světa. Tvořivost přináší čerstvý vítr a konečně napíná plachty.” (VM)

podpůrná léčba a následná péče

 
Napište nám

PDF

Vladislava Marková

©2016-2020

vladka.markova@gmail.com

www.artekruhy.cz

tel. 606 242 630

IČ 482 35 601

Provozovna: U Tří lvů 294/4, České Budějovice

Artekruhy®

Artedialogy®

ochranné známky vydal ÚPV

pod č. 362242 a č. 363849