Ceník arteterapie a rodinného poradenství

Arteterapeutická konzultace

60 minut - 900 Kč nebo, pokud se předem domluvíme na delším setkání 90 minut - 1200 Kč.

(Frekvence setkávání se řídí potřebou a možnostmi klienta.)

Arteterapeutická skupina - úvodní

18 hodin (6 x 3 hodiny) - 2 600 Kč  (Sezení může skončit později, cena se nenavyšuje.)

Arteterapeutická skupina - navazující 

18 hodin (6 x 3 hodiny) - 2 800 Kč  (Sezení může skončit později, cena se nenavyšuje.)

Arteterapeutická  skupina - tématická / mladiství, mladí dospělí, logopedická skupina

18 hodin (6 x 3 hodiny) - 2 800 Kč  (Sezení může skončit později, cena se nenavyšuje.)

Arteterapie na jedno odpoledne

150 minut (2 1/2 hodiny) - 500 Kč

Rodinné poradenství - Když rodina stůně

60 minut - 900 Kč nebo, pokud se předem domluvíme na delším setkání 90 minut - 1 200 Kč.

Podmínky spolupráce:

  • Nepotřebujete doporučení od lékaře ani výpis ze zdravotnické dokumentace.

  • Úhrada za poskytnutou službu se provádí hotově po sezení nebo před uskutečněním sezení převodem na bankovní účet 1046571014/3030.

  • Objednaný termín je závazný. Pokud se klient nemůže na dohodnutý termín dostavit, má možnost termín bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před tímto termínem. Při zrušení termínu později než 24 hodin před dohodnutým termínem je potřeba uhradit 300 Kč, neomluvenou nepřítomnost klient hradí v plné výši.

  • Terapeutické i poradenské sezení se řídí etickými zásadami psychoterapie a je přísně důvěrné.

  • Klient před zahájením docházky do skupiny, resp. na druhém sezení podepisuje Smlouvu o pravidlech spolupráce a ochraně osobních údajů. 

  • Arteterapeutická práce (individuální i skupinová) a rodinné poradenství podléhá odborné supervizi.

Adresa provozovny:

Poliklinika U Tří lvů

U Tří lvů 294/4

370 01 České Budějovice

(Parkování na Senovážném náměstí - 5 min chůze)

Kontakt:

email: vladka.markova@gmail.com

tel.: 606 242 630

Vladislava Marková

©2016-2021

vladka.markova@gmail.com

www.artekruhy.cz

tel. 606 242 630

IČ 482 35 601

Provozovna: U Tří lvů 294/4, České Budějovice

Artekruhy®

Artedialogy®

ochranné známky vydal ÚPV

pod č. 362242 a č. 363849