top of page

Ceník

120 minut (2 hodiny) - 300 Kč

Psychoterapeutické poradenství a arteterapie 

60 minut - 1200 Kč nebo, pokud se předem domluvíme na delším setkání 90 minut - 1600 Kč.
(Frekvence a délka setkávání se řídí potřebou a možnostmi klienta.)

120 minut (2 hodiny) - 300 Kč

Psychosomatika a rodinná terapie  (více zde: www.poradnamarkova.cz)

60 minut - 1200 Kč nebo, pokud se předem domluvíme na delším setkání 90 minut - 1500 Kč

120 minut (2 hodiny) - 300 Kč

Arteterapeutická  skupina 

18 hodin (6 x 3 hodiny) - 4 500 Kč

120 minut (2 hodiny) - 300 Kč

Arteterapie na jedno odpoledne

180 minut (3 hodiny) - 700 Kč

120 minut (2 hodiny) - 300 Kč

Malování v tichu

120 minut (2 hodiny) - 400 Kč

120 minut (2 hodiny) - 300 Kč

Rodinná arteterapie 

90 minut (1 a půl hodiny) - 1600 Kč (pomůcky k zapůjčení)

Podmínky spolupráce:

  • Nepotřebujete doporučení od lékaře ani výpis ze zdravotnické dokumentace.

  • Úhrada za poskytnutou službu se provádí hotově po sezení nebo před uskutečněním sezení převodem na bankovní účet 1046571014/3030. Do poznámky pro příjemce platby prosím uvěďte své jméno a datum sezení.

  • Objednaný termín je závazný. Pokud se klient nemůže na dohodnutý termín dostavit, má možnost termín bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před tímto termínem. Při zrušení termínu později než 24 hodin před dohodnutým termínem je potřeba uhradit 500 Kč, neomluvenou nepřítomnost klient hradí v plné výši.

  • Terapeutické i poradenské sezení se řídí etickými zásadami psychoterapie a je přísně důvěrné.

  • Klient před zahájením docházky do skupiny, resp. na druhém sezení podepisuje Smlouvu o pravidlech spolupráce a ochraně osobních údajů. 

  • Arteterapeutická práce (individuální i skupinová) a rodinné poradenství podléhá odborné supervizi.

Adresa provozovny:

Poliklinika U Tří lvů

U Tří lvů 294/4

370 01 České Budějovice

(Parkování na Senovážném náměstí - 5 min chůze)

Kontakt:

email: vladka.markova@gmail.com

tel.: 606 242 630

bottom of page