top of page
VÍTÁME VÁS

ARTEKRUHY

Neznám tvůj příběh, ale pomůžu ti ho vyprávět

A

Nemusíte umět malovat a dokonce se vám do malování ani nemusí chtít, i tak pro sebe můžete využít arteterapii. Obrázek je víc než tisíc slov, je symbolickým prostředím, ve kterém se ukazují a zpřehledňují mezilidské vztahy. Čeká na vás síla tvořivosti a síla společenství. 

Povídáme si a malujeme, budete s námi rádi.

SETKÁVÁME SE
O METODĚ

sebeaktualizace a duševní hygiena

Arte,co to je?

Arteterapie je léčebná metoda, která využívá schopnost člověka vyjadřovat se obrazem; umožňuje mu vystoupit z drážky vyryté pojmy (slovy, myšlením, dohodami). 

 

Jejímy dary jsou soustředění  v tady-a-teď, uvolnění, možnost projevit se ve světě tvořivě („já konám“).

 

Obrázek je autorův projekt. Přináší zážitek dokončeného díla, vlídného přijetí a vážného zájmu. 

 

Realitu lze vykládat mnoha způsoby. Autor si ve svém obrázku může prohlédnout jeden svůj konkrétní postoj ke skutečnosti. Neuspořádanosti dát tvar a uvidět ho.


Vyjadřovat se obrazem dokáže každý člověk, nemusí umět malovat.

Obrázek usnadňuje rozhovor dvou lidí, obvykle autora a terapeuta.

Arteterapeut poskytuje klientovi podporu a vedení. 

Líbí se mi pokládat barvy vedle sebe, ale ve skutečnosti malovat neumím, s každým obrázkem se dřu, často začínám několikrát a nepovedené čtvrtky zahazuju. Kdybych to nepotřebovala, k malování by mě nikdo nepřemluvil. Ale malovat musím, protože mě to oživuje, táhne mě to dopředu, rozprostírá mě to v přítomnosti, uvolňuje napětí. Na hotový obrázek se dívám celé hodiny, je to tam, je to prostě tam, dokázala jsem to. Zase další kousek sebe tebe jsem, pane bože, vybarvila.

 

Do Artekruhů přicházejí odvážlivci, které učím nový jazyk. Pomocí obrazové řeči mohou komunikovat s tím, co je za slovy. Obvykle se tak dostanou dál, než jen tam, kam může rozum. 

VM

VLADISLAVA MARKOVÁ

Vede sebezkušenostní skupiny, nabízí individuální psychologické poradenství a rodinné poradenství se zaměřením na psychosomatiku (poradna). Ve své práci vychází z principů psychodynamické terapie, systemické rodinné terapie a psychosomatiky, využívá arteterapii a aktivní imaginaci. Zabývá se raným nastavením základního životního pocitu a celoživotním vznikáním a prožíváním identity člověka.

 

Absolvovala studijní program a pětiletý sebezkušenostní výcvik v Ateliéru arteterapie - Psychologie na Jihočeské univerzitě. 

V Ateliéru ak. mal. Ženaté prošla třemi řadami arteterapeutického semináře, základy biodynamické psychoterapie se učila u M. L. Boysen, zajímá se o práci se sny a redukci stresu prostřednictvím všímavosti. V současné době je ve čtvrtém ročníku akreditovaného výcviku v libereckém Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny (V. Chvála, L. Trapková). Je členkou národní společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT, České arteterapeutické asociace a profesního sdružení Arteterra. 

 

Svým projektem ARTEKRUHY představuje artefiletiku a arteterapii širší veřejnosti. Věří, že především ve společenství druhých lidí je člověk schopen nahlédnout a kultivovat svůj osobní příběh a jeho nové epizody pak využít k vlastnímu naplnění i ke službě celku. 

 

V psychosomatických pracovních skupinách se ve spolupráci s lékaři věnuje doplňkové péči o pacienty; zajímá se o duševní a mezilidský rozměr jejich stonání a jejich jedinečnou cestu k uzdravení.

 

Žije v malém jihočeském městě. Je vdaná, má tři děti.

 

“Zdálo by se, že úlohou terapie je zjistit, co je s námi v nepořádku, co se nepovedlo. Ve skutečnosti potřebujeme do svých životů vnést princip tvořivosti - potřebujeme na sebe začít nahlížet novým (laskavým) způsobem. To nám umožní opustit konání, jež je pouhou reakcí na podněty, které přicházejí z okolního světa. Tvořivost přináší čerstvý vítr a konečně napíná plachty.” (VM)

podpůrná léčba a následná péče

KONTAKT
bottom of page