top of page
IMG_7551.jpg

Terapeutická konzultace a arteterapie

Neznám váš příběh, ale pomůžu vám ho vyprávět

Pomáhám Vám s úzkostmi, nadměrným strachem, poruchou nálad, nízkým sebevědomím, studem, nedůvěrou, vztahovou závislostí, chronickým stonáním, poruchami příjmu potravy aj. Společně pracujeme na sebepojetí a důvěře ve vlastní schopnosti, na vytvoření nových životních postojů, na budování důvěry v prospěšnost mezilidských vztahů. Vše, co je při sezení řečeno, je důvěrné.

Terapeutická konzultace je čas, kdy si můžete utřídit myšlenky a nacházet odpovědi. Naším nástrojem je rozhovor. Povídáme si a pokoušíme se přijít na to, jaký příběh vyprávíte a proč právě tímto způsobem. Zkoušíme pevnost pilířů, opravujeme mosty, stavíme nové. Hledáme pointu. Můžeme využít arteterapii, v tom případě se budeme setkáváme nad obrázkem, který si namalujete doma. Téma zvolíme společně tak, aby odpovídalo vaší konkrétní situaci a potřebě. Obrázek usnadňuje rozhovor a poskytuje nový úhel pohledu. Nemusíte umět malovat, obrázek vám i tak dobře poslouží. Záleží na vás, jak často a jak dlouho se budeme setkávat. Více zde.

"Sebedůvěra je důvěra ve vlastní schopnosti, pocit, že jsme schopni něco udělat nebo změnit, že jsme člověkem schopným činu, schopným utvářet svůj život."

 — Verena Kast

"Jestliže nám někdo dokáže dobře naslouchat, klade správné otázky podložené zájmem, pak nás naplňuje pocit kompetence. Tehdy jsme přesvědčení, že se dokážeme srozumitelně vyjadřovat a dostavuje se pocit identity i dobrý pocit vlastní hodnoty." 

— Verena Kast

 

bottom of page