top of page

JSME SAMI A POVÍDÁME SI

Neznám váš příběh, ale pomůžu vám ho vyprávět

Pomáhám Vám s úzkostmi, nadměrným strachem, poruchou nálad, nízkým sebevědomím, studem, nedůvěrou, vztahovou závislostí, chronickým stonáním, poruchami příjmu potravy aj. Společně pracujeme na sebepojetí a důvěře ve vlastní schopnosti, na vytvoření nových životních postojů, na budování důvěry v prospěšnost mezilidských vztahů. Vše, co je při sezení řečeno, je důvěrné.

Terapeutická konzultace je čas, kdy si můžete utřídit myšlenky a nacházet odpovědi. Naším nástrojem je rozhovor. Povídáme si a pokoušíme se přijít na to, jaký příběh vyprávíte a proč právě tímto způsobem. Zkoušíme pevnost pilířů, opravujeme mosty, stavíme nové. Hledáme pointu. Můžeme využít arteterapii, v tom případě se budeme setkáváme nad obrázkem, který si namalujete doma. Téma zvolíme společně tak, aby odpovídalo vaší konkrétní situaci a potřebě. Obrázek usnadňuje rozhovor a poskytuje nový úhel pohledu. Nemusíte umět malovat, obrázek vám i tak dobře poslouží. Záleží na vás, jak často a jak dlouho se budeme setkávat. Více na samostatném webu.

"Sebedůvěra je důvěra ve vlastní schopnosti, pocit, že jsme schopni něco udělat nebo změnit, že jsme člověkem schopným činu, schopným utvářet svůj život."

 — Verena Kast

"Jestliže nám někdo dokáže dobře naslouchat, klade správné otázky podložené zájmem, pak nás naplňuje pocit kompetence. Tehdy jsme přesvědčení, že se dokážeme srozumitelně vyjadřovat a dostavuje se pocit identity i dobrý pocit vlastní hodnoty." 

— Verena Kast

 

bottom of page