top of page

ROZVOJOVÁ SKUPINA PRO DOSPĚLÉ OSOBY S MÍRNOU VADOU ŘEČI

Účastníci skupiny získají zážitek sdílení a přijetí, mohou postupně pracovat na své odvaze reflektovat intrapsychické procesy, pojmenovávat své pocity a formulovat své potřeby. Nesvoboda ve verbálním vyjadřování, způsobená řečovou vadou, je do určité míry kompenzována vyjádřením výtvarným. Klient se při malování může spolehnout na podporu a výtvarnou instrukci. pokroky v konstrukci obrázku jsou zároveň psychologickou intervencí. Hotový obrázek je projektivním materiálem, prostředníkem v rozhovoru. K usnadnění sociálních interakcí v běžném životě účastníkům napomáhají jednoduché improvizační hry a sdílené vyprávění improvizovaných příběhů. Ve skupině se budou cítit příjemně, zažijí flow a občas i legraci.

Ve skupině je 5 - 8 účastníků. Skupina se začne scházet pravděpodobně od dubna 2022 nebo jakmile se sejde optimální počet účastníků. Cena bude 150 - 200 Kč na hodinu, podle počtu účastníků. Budeme pracovat v cyklech po šesti setkáních, jeden cyklus má 12, resp. 18 hodin, kurzovné se hradí předem. 

Snímek obrazovky 2019-04-28 v 20.27.04.p
bottom of page