top of page

Proč je dobré malovat a také číst

Od mala stojíme uprostřed dějů a dáváme je do souvislostí. Z prožitků a zkušeností se v průběhu času tvaruje naše osobnost, naše já. Své já potřebujeme. Díky němu jsme schopni vnímat jedinečnost a kontinuitu svého bytí a orientovat se ve světě. Ale vyznáme se v něm ke své spokojenosti?

O světě, ve kterém žijeme, je možné shromáždit data a udělat předběžné výsledky. Ale univerzální interpretace těchto výsledků je nemožná, protože každé poznání začíná a končí vlastní zkušeností a vlastní vrozenou schopností konstruovat význam. Jedině lidská zkušenost je klíčem ke stavu věcí.

To je dobrá zpráva, protože to znamená, že i když nám některé skutečnosti nevyhovují, svět hned nemusí být objektivně nepříjemné místo. Je docela možné, že „jen“ zaujímáme nepříznivý postoj. V takovém případě je výhodné, když se zabýváme způsobem, jakým své zkušenosti používáme.

Tady docházíme k tomu, proč je dobré malovat a číst. Totiž oboje, malování i čtení, rozrušuje a kypří udusanou a nepropustnou půdu našich celoživotních zkušeností. Dovoluje nám poodstoupit a změnit úhel pohledu.

S obrázkem zacházíme jako se symbolickým prostředím, ve kterém se manifestují a zpřehledňují mezilidské vztahy. Může pro nás být podkladem pro zkoumání předvědomých a nevědomých tendencí osobnosti autora. Nebo s ním můžeme pracovat jako s fenoménem, tedy jako s něčím, co právě vzniklo, je to nové a my to nově vnímáme, bez odvozování z minulosti. Obrázek můžeme využít i pro gestalt přehrávání rolí, třeba co si myslí postava napravo a co by odpověděla ta vlevo. Nejdůležitější je ale zážitek tvorby, samotný proces vytváření obrazu skutečnosti. Záměr, soustředění, zaujetí, pozornost, úsilí, odvaha, respekt, nová zkušenost - to všechno autor obrázku věnuje sobě. A když bude navíc i číst, strnulé hradby vystavěné kolem jeho sebeprožívání povolí.

Čtením se má na mysli studium literatury o psychologii a spiritualitě člověka. Na trhu je velké množství vhodných titulů, ale pro začátek stačí jeden nebo dva.

Jejich prostřednictvím se nám do rukou dostává nástroj, něco jako mikroskop a dalekohled zároveň, pomocí kterého lépe (a jinak) rozumíme své zkušenosti. A také obrázkům.
416 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Koláž

bottom of page