top of page

CHRONICKÉ STONÁNÍ V KONTEXTU RODINY

Rodinné poradenství - základní principy

  • Když stůně jeden člen rodiny, stůně celá rodina. 

  • Rodina se chová jako živý organismus, který na psychosociální úrovni opakuje zákonitosti známé z vývoje plodu v těle matky. O rodině hovoříme jako o sociální děloze. (Trapková, Chvála)

  • Rodina má jasně danou anatomii: pro zdraví rodiny je důležité, aby bylo jejím členům jasné, kdo patří dovnitř a kdo přichází zvenčí a kde má kdo své místo. Existují zde vztahy vrozené (pokrevní nerozpojitelná pouta, vzniká úzkost z jejich nenaplnění) a vztahy získané (vznikají seznámením, otevírají uzavřený systém).  

  • Dítě se rodí z vlastní matky a vlastního otce (z jednoho určitého vajíčka a z jedné určité spermie). Narozením dítěte se nerozpojitelným poutem propojí nejen dva rodiče, ale také celé jejich dva rody, jejichž kořeny sahají v mnoha generacích hluboko do minulosti.

  • Dítě se rodí z matky ven; v rodině psychosociálně dospívá a rodí se do světa - tedy z těla rodiny ven, nikdy naopak.

  • Rodina se přirozeně vyvíjí. Pokud vývoj stagnuje, může systém vytvořit symtom, jenž je artefaktem, kolem kterého se rodina organizuje.

  • Stagnující rodina tvoří choroby. Jakmile se její život rozproudí, otevírají se sebeúzdravné zdroje a samočistící schopnosti, imunita členů rodiny se zlepšuje a nemoci odeznívají. Rodinný terapeut pomáhá rodině otevírat zdroje a mobilizovat její vlastní síly. Zdravá rodina své dluhy nepopírá ani se jim nevyhýbá. 

  • Zatímco individuální psychoterapeut se přidává k vnitřní realitě jednoho dítěte nebo jednoho dospělého, rodinný terapeut se setkává se všemi členy rodiny, kteří mají o spolupráci zájem a zaměřuje se na vztahy v rodině, jejichž kvalita souvisí s prožíváním a emocemi pacienta. Intervenuje ve prospěch všech členů rodiny, tj. nestraní nikomu z nich. Zpravidla se ulevuje všem, ozdravuje více členů rodiny najednou. Děje se tak proto, že všichni jsou ochotni k vnitřní psychické práci a osobním změnám. 

  • Rodinný terapeut je akcelerátorem, v nebezpečných situacích brzdou, strážcem bezpečí celého procesu, snižuje pravděpodobnost zbytečných zranění, ke kterým při vyjednávání může docházet. Vztahuje se ke vztahům, zprostředkovává přátelské prostředí, cítí celek, poskytuje čas a místo pro společná setkání.

Příklady symtomů, které mohou být vyjádřením stagnace vývoje rodinného systému: bolesti hlavy, bolesti břicha, bolesti zad, noční pomočování, opakované angíny, poruchy příjmu potravy, alergie, astma, poruchy spánku, funkční obrny, psychogenní poruchy sluchu, urogynekologické poruchy, obezita, úzkostná neuróza, melancholie, "zlobení". 

Konzultace rodinného poradenství trvá 60 minut, zaplatíte 900 Kč. Podstatná část úzdravné práce se odehrává mezi konzultacemi, to znamená, že se obvykle vídáme jedenkrát za tři až šest týdnů. Někdy stačí jedno setkání, jindy spolupracujeme dlouhodoběji. V případě, že se rodina nemůže dostavit v dohodnutém termínu, je potřeba setkání zrušit nejpozději 24 hodin předem. 

Nepotřebujete doporučení od lékaře.

Vše, co je v ordinaci řečeno, podléhá etickým zásadám psychoterapie a je důvěrné. 

Konzultace probíhají na adrese U Tří lvů 294/4, České Budějovice. 

Supervizi poskytuje MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Jan Knop (Liberecký institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny). 

Doporučená literatura a texty:

Trapková L., Chvála V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch, Portál 2004 a 2017 

Chvála V., Trapková L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008 

Poněšický J., Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky, Triton 2014

Tress, W., Krusse J., Ott J., Základní psychosomatická péče, Portál 2008

Psychosom - časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu (odkaz zde)

Chvála V., Trapková L. Jak pracuje rodinný terapeut u poruch příjmu potravy? - Psychiatrie pro praxi 2014 (pdf)

Související články v blogu:

Tělo za nic nemůže (odkaz zde)

Martin Apoštol hledá na dně (odkaz zde)

bottom of page