top of page
IMG_1088.jpg

ARTETERAPEUTICKÉ A SEBEROZVOJOVÉ SKUPINY

Společně malujeme a povídáme si 

"Žijeme ve světě, kde většina lidí dělá práci, která je nejen neuspokojivá, ale svými tlaky rovněž hluboce destabilizující; ve světě, kde není nic vzácnějšího než místo, kde by se člověk skutečně cítil součástí společenství; 
a v tomhle světě nakládáme všechny naše potřeby na vztahy a čekáme, že je uspokojí naše rodina. A pak se divíme, 
že se naše rodiny a vztahy pod tímhle nákladem hroutí." — James Hillman

 O naší nanejvýš krásné noční verzi

"Během dne sloužíme ostatním. V noci se vracíme k důležitější povinnosti: k sobě. Noc je vyvážením požadavků, které na nás klade komunita. Můžu být zubař nebo učitel matematiky, ale dlouho předtím, než se to stalo, a ještě dnes, když si najdu cestu sám k sobě, jsem jednoduše bezejmenné nekonečné vědomí, daleko obsáhlejší neukotvená postava s nekonečnými možnostmi a vzácnými, znepokojujícími, rozporuplnými, podivnými, vizionářskými vhledy.

 

To, co mě v noci napadá, by znělo divně mojí matce, mému kamarádovi, šéfovi, mému dítěti. Tito lidé potřebují, abychom pro ně byli něčím konkrétním. Nemůžou tolerovat všechny naše možnosti a z dobrých důvodů. Nechceme je zklamat; mají právo mít prospěch z naší předvídatelnosti. Ale jejich očekávání nás tvarují, utvářejí, kdo jsme, a škrtí naše jiné důležité stránky.

 

Ovšem v noci s otevřeným oknem a čistou oblohou nad námi, jsme to jen my a vesmír. A na chvilku můžeme pocítit trochu ze své bezmeznosti.

 

Nejenže trpíme, když netrávíme dost času se svými pravými hlubokými já. Trpíme taky proto, že jsme vystaveni pouze denním verzím ostatních lidí.

 

Musíme mít na vědomí daleko více podobizen – jací lidé jsou, když jsou sami, když padne tma, a jejich hlavy jsou plné divných (ale tolik normálních) myšlenek. Ve dvě ráno si ředitel firmy myslí, že jeho firma je úplně zbytečná,
a i přesto zůstává dobrým ředitelem. Matka přemýšlí o tom, že by opustila svoje manželství a rodinu – ale přesto zůstane a nikdo to nemusí vědět. Úspěšný spisovatel si přeje, aby nikdy nezačal psát, protože všechno, co vyplodil, je žalostné. A přesto dál zkoumá život a utěšuje lidi slovem.

 

Potřebujeme vědět, že lidé, kteří jsou kvalifikovaní, schopní a slušní budou mít také (v soukromí noci) myšlenky, které jsou hluboce v rozporu s tím, jaké si je představujeme. A není to znepokojivé. Je to úleva, že ve svém vysilujícím pocitu izolace a soukromého šílenství ve skutečnosti vůbec nejsme sami.“

TheBookOfLife.org 
Perspectives on Insomnia

Sedíme v kruhu, povídáme si a malujeme. Témata k malování volíme tak, aby se dotýkala lidské životní zkušenosti; tak jak dokážeme, zachycujeme své představy o mytologických příbězích, pohádkách a pranostikách. Obrázky jsou projektivním materiálem, který symbolickým způsobem popisuje náš příběh. S jejich pomocí si vyprávíme o svém propojení se světem, očišťujeme ho a oživujeme. V průběhu několika setkání se obvykle vytvoří tzv. bezpečný prostor, který je sám o sobě léčivý. Naprostá většina účastníků Artekruhu neumí malovat a tak se skoro nikomu nechce s kůží na trh (ukázat svůj obrázek), avšak už zakrátko se obavy rozplynou. Odměnou za odvahu je pak přijetí ostatními na úrovni, kterou samo mluvení nemůže  zprostředkovat. O způsobu, jakým s obrázky pracujeme, si můžete přečíst v článcích v našem blogu. Vydáte-li se s námi na cestu, půjdete k sobě. 

 

  V ÚVODNÍ SKUPINĚ  si zvykáme na práci se štětcem, na bytí v kruhu, na to, že obrázky mohou přinášet sdělení. Malujeme tzv. malá a velká témata, která nás postupně propojí. Pomalu začínáme mluvit obrázkovým jazykem. Jsme na začátku a každá nově nabytá výtvarná maličkost je velkým objevem.

V navazující skupině se zaměřujeme na  VZTAHY . Prohlížíme si v obrázcích způsob, jakým se vztahujeme k druhým lidem, jsme všímaví k opakujícím se principům. 
Využíváme témata osobní zkušenosti, mýty a pohádky. Vytváříme první koláž. Využíváme léčivou sílu kruhu a dál rozvíjíme výtvarný jazyk. Čím dál víc zažíváme pocit, že jsme tady správně.

V další navazující skupině se věnujeme  TĚLU . Zabýváme se významem těla v rodině, principem jinové a jangové polarity. Využíváme tzv. focusing, tj. učíme se zachytit pociťovaný smysl a najít pro něj metaforu. Záměrem je být spolu v lehkosti a radosti, nemuset o sobě nic objevit a vítat, když "náhodou" něco objevíme.

Další dva kurzy přináší téma  OTEC  a  MATKA . My všichni se rodíme s potřebou být sami sebou, být osvobozeni od nadvlády vnitřních i vnějších autorit. Chceme v životě jednat nezávisle na vůli (vnitřních) rodičů a zároveň zůstat nablízku. Toužíme po spojení a zároveň se mu vzpíráme. Obrázky umožňují vhledy do míst, kterých není možné dotknout se rozumem. Tady už lítáme vysoko a sem tam je vzduch řídký. Můžeme se odvážit i proto, že kruh, jehož jsme součástí, nás bezpečně drží.

Tématem dalšího kruhu je  DŮVĚRA . Uvolňováni z dětských strategií pokoušíme se navázat dospělý vztah se životem. 

Dál se budeme zabývat  ARCHETYPY  - základními stavebními kameny lidské zkušenosti a   HLEDÁNÍM SOUVISLOSTÍ.   Pokud dojdete až sem, budete s hravým zaujetím doplňovat a rozvíjet nově nabytý přístup k sobě a k druhým.  Už jste v arteterapii jako doma. Užíváte si uvolňující etudy, umíte pracovat s iluzivním prostorem a využívat ho k léčivé práci.

POMŮCKY:

Budete potřebovat vodovky nebo akvarelové barvy, jeden velký syntetický štětec na akvarel, čtvrtky A3 nebo A2, kelímek na vodu, hadr, podložku a možná i větší desky.


Skupiny jsou uzavřené, to znamená, že od prvního setkání do kruhu nikdo další 

nepřibyde. Vídáme se pravidelně jednou za dva týdny. Malujeme společně v ateliéru a také každý zvlášť doma. Prosím, počítejte s tím, že někdy se práce v kruhu může protáhnout a skončíme později, než jsme měli v úmyslu.

"Mark Rothko" - úvodní arteteterapeutická a seberozvojová skupina 

Středa

17.00 - 20:00 hod

Termíny: září - prosinec 2024 

Délka trvání: 6 setkání po 3 hodinách

Frekvence setkávání: jedenkrát za dva týdny

Cena: 4 500 Kč - platba převodem na účet 

Je možné se předběžně přihlásit. Pořadí přihlášek bude zohledněno.

"Rubens" - arteteterapeutická a seberozvojová skupina - téma Tělo 

Středa

17.00 - 20:00 hod

Termíny: 14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4. 2024

Délka trvání: 6 setkání po 3 hodinách

Frekvence setkávání: jedenkrát za dva týdny

Všechna místa obsazena

"Reynek" - navazující skupina - téma Matka

​Čtvrtek

17.00 - 20:00 hod

Termíny:  29.2., 14.3.,28.3., 11.4., 25.4., 9.5. 2024

Délka trvání: 6 setkání po 3 hodinách

Frekvence setkávání: jedenkrát za dva týdny 

Jedno volné místo.

"Vermeer" - navazující skupina - Hledání souvislostí

Středa 

17.00 - 20:00 hod

Termíny: 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., (15.5.) 2024

Délka trvání: 6 setkání po 3 hodinách

Frekvence setkávání: jedenkrát za dva týdny 

Všechna místa obsazena

"Chagall" - navazující skupina - Hledání souvislostí

Středa

17.00 - 20:00 hod

Termíny: 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., (15.5.) 2024

Délka trvání: 6 setkání po 3 hodinách

Frekvence setkávání: jedenkrát za dva týdny

Jedno volné místo.

bottom of page