top of page
IMG_8963.jpg

CELÝ ŽIVOT PŘED SEBOU

Artekruhy pro dospívající a mladé dospělé muže a ženy

Scházíme se jednou za dva týdny a hledáme své místo ve světě: povídáme si a malujeme o životě, jaký je a jaký jednou bude. Zabýváme se příběhem své rodiny a rodu, ke kterému patříme, respektujeme ho a přitom hledáme svou vlastní cestu. Připravte se na cvičení v odvaze tvořit, nehodnocení, podporu, zájem, přijetí, sdílení, autenticitu, otevřenost, důvěru. V kruhu budete sami za sebe; co se v kruhu řekne, to tam také zůstane: rodičům vstup zakázán. :-)

"Sebedůvěra je důvěra ve vlastní schopnosti, pocit, že jsme schopni něco udělat nebo změnit, že jsme člověkem schopným činu, schopným utvářet svůj život."

 — Verena Kast

"Jestliže nám někdo dokáže dobře naslouchat, klade správné otázky podložené zájmem, pak nás naplňuje pocit kompetence. Tehdy jsme přesvědčení, že se dokážeme srozumitelně vyjadřovat a dostavuje se pocit identity i dobrý pocit vlastní hodnoty." 

— Verena Kast

Celý život před sebou - začínáme v září 2023

Středa

17.00 - 20:00 hod

Účastníci: muži a ženy 18 - 22 let

Termíny: budou upřesněny

Délka trvání: 6 setkání po 3 hodinách

Frekvence setkávání: jedenkrát za dva týdny

Cena: 3 800 Kč - platba převodem na účet 

bottom of page